Strutarøyso

Den største gravrøysa på Vinnes, "Strutarøyso", var heile 30 meter i tverrmål og vel tre meter høg. Det var i tillegg ca. 20 andre røyser av ulik form og storleik frå jarnalder - vikingtid. strutarøyso Vinnes

bottom kultursti vinnes