Teglverket på Leiro

Vindenes Teglverk kring 1920, som dominerte det meste av Selsneset. Verket vart starta opp av skotten J.W. Scarborough i 1878. Fabrikken produserte både takpanner og murstein. Der råstoffet - bakkeleira - vart grave ut, er det i dag kunstige tjørner - "Leirtjødnane". Teglverk Leiro, Vinnes Arbeidarar på teglverket på Leiro, Vinnes

Selsneset frå lufta:

Slik ser Selsneset ut frå lufta. Takpanner og murstein vart frakta ut frå Leirkaien som me ser på biletet. Sjølve teglverket låg like ved kaien, heilt ytst på neset. Leirtjørnene ser me til høgre for kaien, begge dei to tjørnene er kunstig laga, fordi leira vart graven ut til bruk på teglverket. Flyfoto av Leirkaien

bottom kultursti vinnes